Σύγκριση προϊόντων


Όροι και προϋποθέσεις πλατφόρμας www.allstock.gr

Επιγραμματικά

 • Η πλατφόρμα  allstock.gr δημιουργήθηκε για να καλύψει ανάγκες των  καταναλωτών που αναζητούν προϊόντα stock -καινούργια, εκθεσιακά, ή προηγούμενης σεζόν- με μεγάλη έκπτωση. Παράλληλα λειτουργεί ως εργαλείο για τους εμπόρους που επιθυμούν να παρουσιάσουν τα προϊόντα τους στο ευρύτερο κοινό.
 • Το  ALL STOCK παρέχει Δωρεάν 50 μόνιμες θέσεις προβολής προϊόντων για ένα έτος.
 • Τα καταστήματα καταχωρούν τα προϊόντα τους χειροκίνητα, μέσω της σελίδας διαχείρισης.
 • Οι πληροφορίες των προϊόντων παρέχονται από τα καταστήματα. Οι επισκέπτες πρέπει να επιβεβαιώνουν τα  χαρακτηριστικά των προϊόντων και τους τρόπους συναλλαγής με το κατάστημα πριν προβούν στην αγορά (όπως κόστος αποστολής, διαθεσιμότητα, λεπτομέρειες καταστάσεις προϊόντος, πχ. εκθεσιακό με κάποιο τυχόν ελάττωμα /χωρίς συσκευασία κ.α.), επικοινωνώντας απευθείας με το κατάστημα.
 • Το allstock.gr δεν συμμετέχει στην οικονομική συναλλαγή μεταξύ καταναλωτή και καταστήματος. Υπεύθυνο για θέματα σχετικά με την αγγελία και γενικά για την τήρηση των διατάξεων σχετικά με την εξ’ αποστάσεως πώληση είναι το εκάστοτε κατάστημα.
 • Ο χρήστης/έμπορος φέρει την αποκλειστική ευθύνη για τις πληροφορίες που καταχωρεί σε οποιοδήποτε σημείο του allstock.gr (όπως αξιολογήσεις προϊόντων και καταστημάτων) και οφείλει να παρέχει πληροφορίες που βασίζονται σε πραγματικά γεγονότα, δεν έχουν στόχο να βλάψουν ή να προκαλέσουν ζημιά, ακολουθούν το πλαίσιο του δημόσιου ευπρεπούς διαλόγου και τηρούν την ελληνική και την ευρωπαϊκή νομοθεσία.
 • Το allstock.gr έχει δικαίωμα να ελέγχει τις πληροφορίες που καταχωρούνται, και εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο όπως σε περιπτώσεις προσπάθειας παραπλάνησης των πελατών με εικονικές εκπτώσεις, παραβίασης όρων χρήσης ή νομοθεσίας, να απενεργοποιεί, να επεξεργαζεται ή να διαγράφει τις πληροφορίες αυτές.
 • Το περιεχόμενο του allstock.gr αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία . Συνεπώς, απαγορεύεται η αντιγραφή/αναδημοσίευση ή με οποιοδήποτε τρόπο εκμετάλλευσης μέρους ή ολόκληρου του περιεχομένου της υπηρεσίας.
 • Η πλοήγηση ή η χρήση οποιασδήποτε λειτουργίας της σελίδας αυτόματα σημαίνει ότι αποδέχεστε τους όρους χρήσης του allstock.gr

ΟΡΟΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ/ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΗ

Ο έμπορος που επιθυμεί να εγγραφεί στις υπηρεσίες του allstock.gr  θα πρέπει να γνωρίζει τα παρακάτω:

 1. Οι τελικές τιμές πρέπει είναι με έκπτωση από 40% και άνω,
 2. Ύπαρξη νόμιμης επιχείρησης λιανικού/χονδρικού εμπορίου.
 3. Οι τιμές των προϊόντων stock θα πρέπει να συμπεριλαμβάνουν 24%ΦΠΑ
 4. Αδιαμφισβήτητη αποδοχή των όρων χρήσης και της πολιτικής απορρήτου.
 5. Ο έμπορος οφείλει να δηλώνει τα αληθή, πλήρη και ισχύοντα προσωπικά του στοιχεία, όπως αυτά ζητούνται στο allstock.gr  στις σχετικές αιτήσεις για πρόσβαση στα περιεχόμενα/υπηρεσίες του,
 6. Ο έμπορος οφείλει να ενημερώνει επιμελώς το allstock.gr  άμεσα για κάθε αλλαγή των ανωτέρω στοιχείων καθώς και να φροντίζει ώστε τα στοιχεία αυτά να παραμένουν διαρκώς ακριβή, πλήρη και αληθή.

Η πλατφόρμα allstock παρέχει στους χρήστες του allstock.gr υπηρεσίες μελών, κατόπιν αποδοχής των όρων χρήσης και ολοκλήρωσης της διαδικασίας καταχώρησης των στοιχείων τους. Μόλις ο χρήστης ολοκληρώσει τη διαδικασία εγγραφής, παραλαμβάνει επιβεβαίωση της εγγραφής του μέσω μοναδικού υπερσυνδέσμου, ο οποίος αποστέλλεται στην διεύθυνση που ο ίδιος θα έχει ορίσει και ο χρήστης/μέλος τεκμαίρεται πως έχει αποδεχθεί τους παρόντες όρους και γνωρίζει αυτούς.

Οι χρήστες παραμένουν αποκλειστικά υπεύθυνοι για όλες τις πράξεις που διενεργούνται υπό τον προσωπικό κωδικό πρόσβασης, το όνομα χρήσης και γενικότερα τον λογαριασμό τους (user account). Οι χρήστες συμφωνούν να ειδοποιούν άμεσα την πλατφόρμα allstock για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού τους και οποιαδήποτε γενόμενη ή / και πιθανή παραβίαση ασφάλειας. Επίσης, οι χρήστες ευθύνονται αποκλειστικά για την προσεκτική χρήση του λογαριασμού τους και την τυπική έξοδο τους από τον λογαριασμό τους στο τέλος κάθε χρήσης (Logout). Η εταιρία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκύψει από την αδυναμία των χρηστών-επισκεπτών να σεβαστούν και να ακολουθήσουν την παρούσα ρήτρα. Μετά την δημιουργία του λογαριασμού, η διαγραφή του δεν είναι δυνατή από τον ίδιο τον χρήστη.

Με την επιβεβαίωση της εγγραφής μέσω του εν λόγω υπερσυνδέσμου, ολοκληρώνεται η διαδικασία εγγραφής.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΤΙΡΡΗΣΗΣ

Ο Χρήστης/επαγγελματίας έχει δικαίωμα να προβάλλει αντιρρήσεις με αίτημα του προς τον ιστότοπο και να ζητήσει την διόρθωση ή διαγραφή των προσωπικών του δεδομένων, καθώς και τη διαγραφή του από μέλος μέσω ενός ηλεκτρονικού μηνύματος στη φόρμα επικοινωνίας του ιστοτόπου και σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στους παρόντες όρους – πολιτική απορρήτου.

Ο ρόλος του allstock.gr – Αποποίηση ευθύνης

Το allstock.gr δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να θεωρηθεί υπεύθυνη για διαφυγόντα κέρδη ή άλλες ζημιές τυχαίες συνεπεία ενεργειών και επιλογών των επισκεπτών/χρηστών της, που προέρχονται από τις παρεχόμενες προς αυτούς υπηρεσίες, σύμφωνα με τους παρόντες όρους χρήσης.

Σε περίπτωση που μεταξύ των επισκεπτών/χρηστών της Υπηρεσίας allstock.gr και των καταχωρημένων καταστημάτων δημιουργηθεί κάποια διαφωνία ή/και αντιδικία, το allstock.gr δεν θα φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για αποκατάσταση οποιασδήποτε ζημίας που θα σχετίζεται με κάθε είδους ισχυρισμούς, αξιώσεις κλπ των ανωτέρω προσώπων. Εάν παρ’ όλα αυτά απαιτηθεί η μεσολάβηση (εμπλοκή) του allstock.gr, η καταβολή όλων των εξόδων και των δαπανών αυτής, συμπεριλαμβανομένων και εύλογων αμοιβών στους δικηγόρους που θα την εκπροσωπήσουν σε μια τέτοια διαφορά, βαρύνει τον επισκέπτη/χρήστη, ο οποίος προκάλεσε την συμμετοχή του allstock.gr στην διαδικασία επίλυσης της διαφοράς.

Περαιτέρω το allstock.gr δεν παρέχει καμία ρητή εγγύηση, ότι η Υπηρεσία allstock.gr (οι λειτουργίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα) θα παρέχεται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται. Επίσης το allstock.gr δεν εγγυάται ότι η ίδια ή οι εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων η Υπηρεσία allstock.gr τίθεται στη διάθεσή των επισκεπτών/χρηστών ή οποιοδήποτε άλλο συνεργαζόμενο site δεν περιέχουν “ιούς” ή άλλα επιζήμια συστατικά.

Τέλος, το allstock.gr δεν ευθύνεται σε περίπτωση δυσλειτουργίας, διακοπής λειτουργίας ή αστοχίας του υλικού (hardware) ή λογισμικού (software), που χρησιμοποιεί και επίσης δεν εγγυάται και δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για την ποιότητα, επάρκεια και ασφάλεια της επικοινωνίας για οποιοδήποτε σημείο του τηλεπικοινωνιακού δικτύου του παρόχου διαδικτυακών υπηρεσιών (ΙSP) ή άλλων δικτύων που απαιτούνται για την λειτουργία της Υπηρεσίας και της ιστοσελίδας που τη φιλοξενεί και δεν υπέχει ευθύνη για προβλήματα λειτουργικότητας του δικτύου που οφείλονται σε τρίτους φορείς και καθιστούν πρόσκαιρα ή και για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα την Υπηρεσία μη διαθέσιμη.

Τελικές Διατάξεις

Τροποποίηση των όρων του παρόντος: το allstock.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους όρους και προϋποθέσεις χρήσης της Υπηρεσίας allstock.gr, ενημερώνοντας κατάλληλα τους επισκέπτες / χρήστες της ταυτόχρονα δε και το παρόν κείμενο για οποιαδήποτε αλλαγή ή προσθήκη στους όρους. Εξακολούθηση της χρήσης της Υπηρεσίας allstock.gr μετά από κάθε τροποποίηση των όρων παροχής της συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή των τροποποιήσεων. Σε κάθε περίπτωση αντίγραφο του παρόντος, που ρυθμίζει την τρέχουσα σχέση του επισκέπτη/χρήστη με την Υπηρεσία, μπορεί να αποθηκευθεί ή εκτυπωθεί πατώντας την αντίστοιχη επιλογή.

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης της Υπηρεσίας allstock.gr καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση τους διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το Νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.


Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο